ANYAKÖNYVEZÉS

 

Időpontfoglalás: +381 24 626 355

 

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset –, illetve az anyakönyvi bejegyzésekkel kapcsolatos változásokat (pl. válás)  Magyarországon is anyakönyveztetni kell, ezt hívjuk hazai anyakönyvezésnek.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján, személyesen kerülhet sor. Fő szabály szerint mindkét szülőnek, mindkét házasfélnek személyesen kell megjelenni a konzulátuson.

A kérelmező a fent megjelölt telefonszámon kérhet időpontot a főkonzulátus ügyfélszolgálatára.

Az elkészített anyakönyvi kivonatokat az ügyfelek postai úton kapják kézhez.

Díjak:

Apai elismerő nyilatkozat: 35 EUR

Egyéb anyakönyvi eljárás: díjmentes

 

1/A. Születés hazai anyakönyvezése házasságban született gyermek esetén

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozzák magukkal az ügyintézéshez!

 • a gyermek eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással (magyar-szerb kétnyelvű anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítás),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány),
 • magyar állampolgárok esetében magyar lakcímkártya,
 • honosított magyar állampolgárok esetében honosítási okirat,
 • házasságban született gyermek esetén: szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata; ha a házasság még nincs anyakönyvezve Magyarországon, akkor a külföldi házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással (magyar-szerb kétnyelvű anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítás)
 • nem házasságban született gyermek esetében az apa teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tehet

1/B. Születés hazai anyakönyvezése nem házasságban született gyermek esetén (APAI ELISMERÉS)

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozzák magukkal az ügyintézéshez!

 • a gyermek eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással (magyar-szerb kétnyelvű anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítás)
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány)
 • magyar állampolgárok esetében magyar lakcímkártya
 • honosított magyar állampolgárok esetében az eredeti honosítási okirat
 • amennyiben az egyik szülő kizárólag külföldi állampolgár, szükséges az ő eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással
 • a felek házasságkötést megelőző családi állapotának igazolása (nőtlen/hajadon családi állapot esetén elég az adatlapon tett nyilatkozat; elvált vagy özvegy családi állapot közokirattal igazolható, pl. korábbi házasság megszűnését igazoló bírósági vagy egyéb hatósági bontóítélet, a korábbi házasság megszűnését tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat; volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata). A nem magyar nyelven kiállított külföldi közokiratokhoz hiteles fordítás csatolása szükséges.

 

2. Házasság hazai anyakönyvezése

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozzák magával az ügyintézéshez!

 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással (magyar-szerb kétnyelvű anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítás)
 • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló érvényes okmány (pl. útlevél/személyi igazolvány),
 • az új házas névre kiállított érvényes külföldi okmány (pl. licna karta) – ennek szükségességéről kollégánkkal egyeztethet a megadott telefonszámon),
 • magyar állampolgárok esetében magyar lakcímkártya,
 • honosított magyar állampolgárok esetében az eredeti honosítási okirat,
 • amennyiben az egyik fél kizárólag külföldi (nem magyar) állampolgár, az ő eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással (magyar-szerb kétnyelvű anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítás)
 • a felek házasságkötést megelőző családi állapotának igazolása (nőtlen/hajadon családi állapot esetén elég az adatlapon tett nyilatkozat; elvált vagy özvegy családi állapot közokirattal igazolható, pl. korábbi házasság megszűnését igazoló bírósági vagy egyéb hatósági bontóítélet, a korábbi házasság megszűnését tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat; volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata). A nem magyar nyelven kiállított külföldi közokiratokhoz hiteles fordítás csatolása szükséges.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének. E két kérelem egyszerre is benyújtható.

 

3. Válás hazai anyakönyvezése

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozza/hozzák magukkal az ügyintézéshez!

 • a házasságkötésről kiállított eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat
 • a házasság felbontásáról szóló, hiteles magyar fordítással ellátott, jogerős eredeti külföldi bírósági határozat vagy annak bíróság által kiadmányozott másolati példánya VAGY
 • a válás tényét tartalmazó eredeti külföldi házassági/válási anyakönyvi kivonat

(Az angol, francia vagy német nyelven kiállított anyakönyvi kivonatokhoz, ill. a szerb-magyar kétnyelvű anyakönyvi kivonatokhoz nincs szükség fordításra. Egyéb esetekben hiteles fordítás csatolása is szükséges.)

 • a kérelmező érvényes, személyazonosságot és állampolgárságát igazoló okmányai (magyar útlevél és személyi igazolvány)
 • magyar állampolgárok esetében a magyar lakcímkártya
 • honosított magyar állampolgárok esetében az eredeti honosítási okirat

 

4. Haláleset anyakönyvezése

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozza/hozzák magukkal az ügyintézéshez!

 • eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással (magyar-szerb kétnyelvű anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítás)
 • az elhunyt valamennyi, rendelkezésre álló, magyar hatóság által kiállított okmánya, irata (útlevél, személyi igazolvány, lakcímkártya, honosítási okirat)
 • az elhunyt családi állapotát igazoló okirat (pl. jogerős bírói ítélet válásról, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat),
 • a kérelmező érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél, személyi igazolvány)

Az elhunyt magyar okmányait (útlevél, személyi igazolvány, lakcímkártya, magyar vezetői engedély) érvénytelenítés céljából Magyarországra továbbítjuk.

 

 

ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSA

 

Anyakönyvi kivonat kiállítása Főkonzulátusunkon személyesen kérelmezhető.

Időpontfoglaláshoz hívja a +381 24 626 355 telefonszámot.

Az anyakönyvi kivonat kiállításának feltétele, hogy az adott anyakönyvi esemény (születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset) szerepeljen az elektronikus anyakönyvi rendszerben. Amennyiben az adott esemény még nem szerepel az elektronikus anyakönyvi rendszerben, a konzulátus kezdeményezi annak rögzítését az illetékes magyarországi anyakönyvi hivatalnál.  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • a kérelmező érvényes, személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmányai (útlevél vagy személyi igazolvány),
 • magyar állampolgár kérelmező esetében a magyar lakcímkártya,
 • honosított magyar állampolgárok esetében az eredeti honosítási okirat.

Amint az anyakönyvi kivonat elkészült, email-ben értesítjük a kérelmezőt, ezt követően az elkészült irat személyesen átvehető a Főkonzulátuson.