ANYAKÖNYVEZÉS

 

Időpontfoglalás: +381 24 626 355

 

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset –, illetve az anyakönyvi bejegyzésekkel kapcsolatos változásokat (pl. válás)  Magyarországon is anyakönyveztetni kell, ezt hívjuk hazai anyakönyvezésnek.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján, személyesen kerülhet sor.

A kérelmező a fent megjelölt telefonszámon jelentkezhet előzetes adategyeztetés végett.

Az ügyintézővel történt egyeztetést követően, az általa megadott e-mail címre szükséges megküldeni az alábbi dokumentumokat:

 A) Születés hazai anyakönyvezése

Házasságban született gyermek esetén szükséges:

 • gyermek eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata (ez továbbításra kerül Magyarországra), hiteles magyar fordítással,
 • a gyermek családi jogállásának tisztázása érdekében a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata (ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell!)
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolványÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),

Nem házasságban született gyermek (APAI ELISMERÉS) esetén szükséges:

 • gyermek eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata (ez továbbításra kerül Magyarországra), hiteles magyar fordítással,
 • konzulátuson tett magyar apai elismerő nyilatkozat,
 • amennyiben az egyik szülő kizárólag külföldi állampolgár, az ő eredeti születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással,
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),

Egyik szülő jelenléte csak abban az esetben elegendő a kiskorú születésének anyakönyvezéséhez, ha:

 • a kiskorú születési anyakönyvi kivonatában nem szerepel a másik szülő,
 • a jelen lévő szülő halotti anyakönyvi kivonattal igazolja a másik szülő halálát,

B) Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással
 • házastársak érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolványÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • amennyiben az egyik házastárs kizárólag külföldi állampolgár, az ő eredeti születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással,
 • honosítási okirat (honosított házastárs esetén),
 • a felek házasságkötést megelőző családi állapotának igazolása (nőtlen/hajadon családi állapot esetében elég a nyilatkozat, elvált vagy özvegy családi állapot fordítással ellátott közokirattal igazolható, pl. korábbi házasság megszűnését igazoló okirat; volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem egyszerre is benyújtható.

 C.) Válás hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • házasságkötésről kiállított eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat,
 • házasság felbontásáról szóló, hiteles fordítással ellátott, jogerős külföldi bírósági határozat, eredeti vagy bíróság által kiadmányozott másolati példány (abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik),
 • kérelmező érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolványÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár)
 • honosítási okirat

D.) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat az anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításával.
 • az elhunyt magyar születési és házassági anyakönyvi kivonata, vagy külföldi születési és házassági anyakönyvi kivonata hiteles fordítással
 • az elhunyt személy személyazonosságának és magyar állampolgárságának igazolása (pl. érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, honosítási okirat).
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági bontó ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, mindez hiteles magyar fordítással)

Okmányok érvénytelenítése: Amennyiben az elhunyt rendelkezett érvényes magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, azt a személyes megjelenésnél el kell hozni. A lakcímkártyáját szintén minden esetben el kell hozni. 

Az ügyintéző a dokumentumok elektronikus beérkezését és azok átvizsgálását követően – amennyiben hiánypótlásra nincs szükség - a kérelmezőt felkeresi időpont egyeztetés végett.

A kérelmező személyes megjelenésekor az általa megküldött dokumentumok eredeti példányát köteles magával hozni és az ügyintézőnek bemutatni. Az ügyintéző által előkészített iratokat áttekinti, és azokat aláírásával hitelesíti. Az így elkészített dokumentációt az ügyintéző számára átadja, melyet követően a Főkonzulátus elvégzi a szükséges eljárási cselekményeket.

Az elkészített anyakönyvi kivonatokat az ügyfelek postai úton kapják kézhez.

Díjak:

Apai elismerő nyilatkozat: 35 EUR

Egyéb anyakönyvi eljárás: díjmentes