ALÁÍRÁS, MÁSOLAT, FORDÍTÁS HITELESÍTÉSE

 

ALÁÍRÁS HITELESÍTÉSE

A konzul névaláírás vagy kézjegy valódiságát akkor tanúsítja, ha a személyesen megjelent ügyfél az okiratot előtte írja alá, vagy az okiraton levő aláírását a konzul előtt a sajátjának ismeri el. A konzul az ügyfél személyazonosságáról a tanúsítvány kiállítása előtt köteles meggyőződni, ehhez minden esetben érvényes személyazonosító okmányt (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, nem magyar állampolgárok esetén külföldi (pl. szerb) útlevél vagy személyi igazolvány) kell felmutatni. A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza az ügyfél természetes személyazonosító adatait. A névaláírás hitelesítésekor a konzuli tisztviselő felelőssége csupán a kiállított tanúsítvány, mint közokirat alakiságának megtartásáért és a tanúsítvány tartalmi valódiságáért (azaz a személyazonosság ellenőrzéséért, az aláírás tényleges megtörténtéért) áll fenn. A konzuli tisztviselő tehát nem felel annak az okiratnak az esetleges tartalmi vagy alaki hiányosságaiért, amelyet az ügyfél aláírt, és amelyen az aláírását hitelesíteni kérte.

A telefonos adategyeztetést követően e-mail útján meg kell küldenie:

  • a személyazonosításra alkalmas okmányainak másolatát (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, nem magyar állampolgárok esetén külföldi (pl. szerb) útlevél vagy személyi igazolvány),
  • telefonos elérhetőségét, lakcímét, továbbá
  • a dokumentumot, amit előttünk alá szeretne írni/amin az aláírást sajátjaként fogja elismerni

 

Ügytípustól függően felmerülhet, hogy az aláírni kívánt dokumentumot eredetben el kell juttatni a Főkonzulátushoz.

Az iratok beérkezését követően kollegáink telefonon felkeresik időpont foglalása érdekében.

 

MÁSOLAT HITELESÍTÉSE

A konzul a jól olvasható okiratról másolatot készít, és ezt hitelesíti tanúsítvány kiállításával. A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza, hogy a másolat a felmutatott eredeti okirattal vagy annak kiadmányával mindenben megegyezik, illetőleg annak kivonatos másolata. A konzul másolat hitelesítés esetén magának a hitelesített okiratnak sem a valódiságát, sem a tartalmi jogszerűségét nem vizsgálja, ezért az általa készített tanúsítvány kizárólag azt igazolja, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyezik. Az okirat (pl.: diploma) valódiságát az okirat kiállítója igazolhatja.

A telefonos adategyeztetést követően e-mail útján meg kell küldenie:

  • a személyazonosításra alkalmas okmányainak másolatát (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, nem magyar állampolgárok esetén külföldi (pl. szerb) útlevél vagy személyi igazolvány),
  • telefonos elérhetőségét, lakcímét, továbbá
  • a dokumentumot, melyről hiteles másolatot szeretne készíteni

Egyeztetést követően azt a dokumentumot, melyről hiteles másolatot szeretne készíteni, kérjük, hogy eredetben juttassa el a Főkonzulátushoz.

Az iratok beérkezését követően kollegáink telefonon felkeresik időpont foglalása érdekében.

 

FORDÍTÁS HITELESÍTÉS, BEMUTATOTT FORDÍTÁS HELYESSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSA

A hivatásos konzul a hitelesítési záradékban azt tanúsítja, hogy a fordítás szövege tartalmilag azonos és értelmét tekintve egyenértékű az eredeti szöveggel. A hivatásos konzul által hitelesítési záradékkal ellátott okiratok hiteles fordításként felhasználhatóak, bármely magyar hatóság előtti eljárásban, ugyanakkor a magyar okiratok külföldi felhasználása előtt célszerű tájékozódni arról, hogy az illetékes külföldi hatóság milyen fordítást fogad el a hivatalos eljárásában.

A telefonos adategyeztetést követően e-mail útján meg kell küldenie:

  • a személyazonosításra alkalmas okmányainak másolatát (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, nem magyar állampolgárok esetén külföldi (pl. szerb) útlevél vagy személyi igazolvány),
  • telefonos elérhetőségét, lakcímét, továbbá
  • a fordításnak a másolatát, melynek helyességét a Főkonzulátus kell, hogy tanúsítsa.

A fordítás helyességének előzetes ellenőrzését követően egyeztetünk Önnel, ezt követően fordításról szóló dokumentumot eredetben is el kell juttatnia a Főkonzulátushoz.

Az iratok beérkezését követően kollegáink telefonon felkeresik időpont foglalása érdekében.