Az alábbi ügytípusok esetén a tájékoztatók részletes elolvasását követően az alábbi telefonszámokon kérhet időpontot: (link)

ÜGYFÉLKAPU LÉTESÍTÉSE

Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel.

Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti a külképviseleten. A regisztrációhoz személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (érvényes magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél, 2001. január 1. után kiállított kártya formátumú magyar vezetői engedély) szükséges. Az eljárás során a kérelmezőnek meg kell adnia szabadon választott egyedi felhasználói nevét és egy elektronikus levélcímet (e-mail cím) is, mivel erre a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszer használatos kódját.

Tehát, akkor tudja nálunk kezdeményezni az ügyintézést, ha rendelkezik érvényes magyar útlevéllel, vagy személyi igazolvánnyal, továbbá lakcímkártyával. 14 év alatti kiskorú gyermek ügyében törvényes képviselője járhat-e el.

Telefonos egyeztetést követően útlevelének vagy személyi igazolványának, illetve lakcímkártyájának másolatát e-mail útján meg kell küldenie.

 

ALÁÍRÁS HITELESÍTÉSE

A konzul névaláírás vagy kézjegy valódiságát akkor tanúsítja, ha a személyesen megjelent ügyfél az okiratot előtte írja alá, vagy az okiraton levő aláírását a konzul előtt a sajátjának ismeri el. A konzul az ügyfél személyazonosságáról a tanúsítvány kiállítása előtt köteles meggyőződni, ehhez minden esetben érvényes személyazonosító okmányt (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, nem magyar állampolgárok esetén külföldi (pl. szerb) útlevél vagy személyi igazolvány) kell felmutatni. A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza az ügyfél természetes személyazonosító adatait. A névaláírás hitelesítésekor a konzuli tisztviselő felelőssége csupán a kiállított tanúsítvány, mint közokirat alakiságának megtartásáért és a tanúsítvány tartalmi valódiságáért (azaz a személyazonosság ellenőrzéséért, az aláírás tényleges megtörténtéért) áll fenn. A konzuli tisztviselő tehát nem felel annak az okiratnak az esetleges tartalmi vagy alaki hiányosságaiért, amelyet az ügyfél aláírt, és amelyen az aláírását hitelesíteni kérte.

A telefonos adategyeztetést követően e-mail útján meg kell küldenie:

  • a személyazonosításra alkalmas okmányainak másolatát (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, nem magyar állampolgárok esetén külföldi (pl. szerb) útlevél vagy személyi igazolvány),
  • telefonos elérhetőségét, lakcímét, továbbá
  • a dokumentumot, amit előttünk alá szeretne írni/amin az aláírást sajátjaként fogja elismerni

 

Ügytípustól függően felmerülhet, hogy az aláírni kívánt dokumentumot eredetben el kell juttatni a Főkonzulátushoz.

Az iratok beérkezését követően kollegáink telefonon felkeresik időpont foglalása érdekében.

 

MÁSOLAT HITELESÍTÉSE

A konzul a jól olvasható okiratról másolatot készít, és ezt hitelesíti tanúsítvány kiállításával. A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza, hogy a másolat a felmutatott eredeti okirattal vagy annak kiadmányával mindenben megegyezik, illetőleg annak kivonatos másolata. A konzul másolat hitelesítés esetén magának a hitelesített okiratnak sem a valódiságát, sem a tartalmi jogszerűségét nem vizsgálja, ezért az általa készített tanúsítvány kizárólag azt igazolja, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyezik. Az okirat (pl.: diploma) valódiságát az okirat kiállítója igazolhatja.

A telefonos adategyeztetést követően e-mail útján meg kell küldenie:

  • a személyazonosításra alkalmas okmányainak másolatát (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, nem magyar állampolgárok esetén külföldi (pl. szerb) útlevél vagy személyi igazolvány),
  • telefonos elérhetőségét, lakcímét, továbbá
  • a dokumentumot, melyről hiteles másolatot szeretne készíteni

Egyeztetést követően azt a dokumentumot, melyről hiteles másolatot szeretne készíteni, kérjük, hogy eredetben juttassa el a Főkonzulátushoz.

Az iratok beérkezését követően kollegáink telefonon felkeresik időpont foglalása érdekében.

 

FORDÍTÁS HITELESÍTÉS, BEMUTATOTT FORDÍTÁS HELYESSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSA

A hivatásos konzul a hitelesítési záradékban azt tanúsítja, hogy a fordítás szövege tartalmilag azonos és értelmét tekintve egyenértékű az eredeti szöveggel. A hivatásos konzul által hitelesítési záradékkal ellátott okiratok hiteles fordításként felhasználhatóak, bármely magyar hatóság előtti eljárásban, ugyanakkor a magyar okiratok külföldi felhasználása előtt célszerű tájékozódni arról, hogy az illetékes külföldi hatóság milyen fordítást fogad el a hivatalos eljárásában.

A telefonos adategyeztetést követően e-mail útján meg kell küldenie:

  • a személyazonosításra alkalmas okmányainak másolatát (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, nem magyar állampolgárok esetén külföldi (pl. szerb) útlevél vagy személyi igazolvány),
  • telefonos elérhetőségét, lakcímét, továbbá
  • a fordításnak a másolatát, melynek helyességét a Főkonzulátus kell, hogy tanúsítsa.

 

A fordítás helyességének előzetes ellenőrzését követően egyeztetünk Önnel, ezt követően fordításról szóló dokumentumot eredetben is el kell juttatnia a Főkonzulátushoz.

Az iratok beérkezését követően kollegáink telefonon felkeresik időpont foglalása érdekében.