Időpontfoglalás: +381 24 626 355

 

ALÁÍRÁS HITELESÍTÉSE

A konzul névaláírás vagy kézjegy valódiságát akkor tanúsítja, ha a személyesen megjelent ügyfél az okiratot előtte írja alá vagy az okiraton levő aláírását a konzul előtt a sajátjának ismeri el. A konzul az ügyfél személyazonosságáról a tanúsítvány kiállítása előtt köteles meggyőződni, ehhez minden esetben érvényes személyazonosító okmányt (érvényes magyar útlevél, személyi igazolvány, vezetői engedély; nem magyar állampolgárok esetén érvényes külföldi (pl. szerb) útlevél vagy személyi igazolvány) kell felmutatni. A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza az ügyfél természetes személyazonosító adatait. A névaláírás hitelesítésekor a konzuli tisztviselő felelőssége csupán a kiállított tanúsítvány, mint közokirat alakiságának megtartásáért és a tanúsítvány tartalmi valódiságáért (azaz a személyazonosság ellenőrzéséért, az aláírás tényleges megtörténtéért) áll fenn. A konzuli tisztviselő tehát nem felel annak az okiratnak az esetleges tartalmi vagy alaki hiányosságaiért, amelyet az ügyfél aláírt, és amelyen az aláírását hitelesíteni kérte.

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozza/hozzák magukkal az ügyintézéshez!

  • érvényes, személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmány (pl. útlevél/személyi igazolvány)
  • a dokumentum(ok), amelyet a konzuli tisztviselő előtt ír majd alá
  • amennyiben az aláírásra cég nevében kerül sor, úgy bemutatni szükséges egy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot

 

MÁSOLAT HITELESÍTÉSE

A konzul a jól olvasható okiratról másolatot készít és ezt hitelesíti tanúsítvány kiállításával. A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza, hogy a másolat a felmutatott eredeti okirattal vagy annak kiadmányával mindenben megegyezik, illetőleg annak kivonatos másolata. A konzul másolat hitelesítés esetén magának a hitelesített okiratnak sem a valódiságát, sem a tartalmi jogszerűségét nem vizsgálja, ezért az általa készített tanúsítvány kizárólag azt igazolja, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyezik. Az okirat (pl.: diploma) valódiságát az okirat kiállítója igazolhatja.

 Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozza/hozzák magukkal az ügyintézéshez!

  • érvényes, személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmány (pl. útlevél/személyi igazolvány)
  • a dokumentum, melyről hiteles másolatot szeretne készíteni

 

FORDÍTÁS HITELESÍTÉSE, BEMUTATOTT FORDÍTÁS HELYESSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSA

A hivatásos konzul a hitelesítési záradékban azt tanúsítja, hogy a fordítás szövege tartalmilag azonos és értelmét tekintve egyenértékű az eredeti szöveggel. A hivatásos konzul által hitelesítési záradékkal ellátott okiratok hiteles fordításként felhasználhatóak bármely magyar hatóság előtti eljárásban, ugyanakkor a magyar okiratok külföldi felhasználása előtt célszerű tájékozódni arról, hogy az illetékes külföldi hatóság milyen fordítást fogad el a hivatalos eljárásában.

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozza/hozzák magukkal az ügyintézéshez!

  • érvényes, személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmány (pl. útlevél/személyi igazolvány)
  • az eredeti dokumentum, melyhez a fordítás készül
  • ha rendelkezésre áll, az előre elkészített fordítás, melynek hitelességét szükséges tanúsítani