EGYSZERŰSÍTETT HONOSÍTÁS

 Időpontfoglalás: +381 24 626 357

A kérelmező, kizárólag előzetes időpontfoglalás után tudja személyesen igényelni a magyar állampolgárságot. 

Az igénylés menete:

A kérelmező a +381 24 626 357 telefonszámom tud időpontot foglalni az egyszerűsített honosítási kérelmének beadása céljából. Az ügyintézővel történt egyeztetést követően, időpontot kap a magyar állampolgársági kérelem Főkonzulátuson történő személyes benyújtására.

A kérelem átadásához kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

Amik közül legalább az egyik szükséges (kivéve 13 év alatti gyermek esetén):

 • még legalább egy évig érvényes szerb személyazonosító igazolvány
 • még legalább egy évig érvényes szerb útlevél

Ami mindenképp szükséges:

 • Kitöltött honosítási kérelem formanyomtatvány. A formanyomtatványban kért önéletrajzot saját kezűleg, folyóírással szükséges megírni.
 • A kérelmező/kérelmezők saját szerb születési anyakönyvi kivonata (ha nem kétnyelvű az anyakönyvi kivonat, akkor hiteles magyar fordítás szükséges).
 • A kérelmező – abban az esetben, ha házas, elvált, vagy özvegy – házassági anyakönyvi kivonata hivatalos, bejegyzett fordító által készített fordítással ellátva. Elváltak esetén jogerős házassági bontőítélet, özvegyek esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata. (Abban az esetben, ha a házassági anyakönyvi kivonaton szerepel a házasság megszűnésére vonatkozó adat, nem szükséges a házassági bontóítélet, vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.) Ha az okirat két nyelven – szerb és magyar – van kitöltve, akkor fordítás nem szükséges.
 • Születés és házasságkötés – amennyiben házas, elvált vagy özvegy a kérelmező – hazai anyakönyvezéséhez szükséges kitöltött adatlap.
 • Igazolás magyar állampolgár felmenőről, ha a kérelmező soha nem volt magyar állampolgár. Felmenői igazolás lehet: születési anyakönyvi kivonat, katonakönyv, cselédkönyv, iskolai bizonyítvány, egyházi igazolás, munkakönyv – amelyekből egyértelműen megállapítható a felmenő születési helye és ideje. Ha ezen dokumentum idegen nyelvű, arról is hiteles fordítást kell készíttetni. Fontos, hogy a kérelmező és a hivatkozott felmenő között a rokoni kapcsolat egyértelmű legyen (pl. ha dédnagyapára hivatkozunk, akkor hozni kell a szülő, a nagyszülő és a dédszülő okiratait is).
 • Amennyiben magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek, úgy a magyar lakcímkártyájukat és egyéb magyar dokumentumaikat is hozzák magukkal.
 • 18 év alatti személy esetében – amennyiben csak az egyik szülő jár el – közjegyzői hozzájárulás szükséges a másik szülőtől, ahol a másik szülőnek kifejezetten hozzá kell járulnia, hogy a személyesen megjelenő szülő a közös gyermekek részére kérelmezze a magyar állampolgárságot, a magyar személyi igazolványt/útlevelet, illetve kérelmezze a gyermekek magyarországi anyakönyvezését, névmódosítását, továbbá ezen ügyekben minden szükséges nyilatkozatot megtegyen és önállóan eljárjon.

A kérelmező a kapott időpontban megjelenik személyazonosításának elvégzése, magyar nyelvtudásának ellenőrzése, az arcképének és biometrikus adatainak rögzítése (ujjnyomat és aláírás) és a honosítási kérelem benyújtásának érdekében.

 • A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, a 6. életévüket be nem töltött kiskorúak megjelenése azonban nem kötelező. A kérelem átvételekor biometrikus adatok kerülnek rögzítésre (fénykép, ujjlenyomat, elektronikus aláírás), amelyre azért van szükség, mert a honosítási okirattal egyidejűleg, elektronikus személyazonosító igazolvány is kiállításra kerül. Kérjük, hogy a kérelem beadásakor törekedjenek a 6 év alatti gyermekek személyes megjelenésére is, de amennyiben ez nem lehetséges, biztosítsanak számunkra a gyermekekről készített 1 db igazolványképet. A kérelem beadásához egy 4x4 cm méretű, fehér háttér előtt készített igazolványkép szükséges. Az ügyintézés során a kérelmezőknek  személyazonosságukat igazolniuk kell, ezért kérjük, hogy még legalább egy évig érvényes személyazonosító okmányt (pl. szerb személyazonosító igazolvány vagy útlevél) hozzanak magukkal a kérelembeadáshoz.
 • Kiskorú gyermekek (18. életévét be nem töltött) vagy cselekvőképtelen nagykorúak nevében a törvényes képviselők (szülő, gyám, gondnok) terjeszthetnek elő kérelmet. A személyes megjelenés azonban csak a 6. életévüket betöltött kiskorúak számára kötelező!
 • Kiskorú gyermek honosításához mindkét szülőnek hozzá kell járulnia. Ha csak az egyik szülő tud megjelenni a kérelembeadáskor, úgy a másik szülő részéről közjegyző által hitelesített hozzájáruló nyilatkozat szükséges. 
 • Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek, úgy a magyar lakcímkártyájukat és egyéb dokumentumokat is hozzák magukkal a kérelembeadáshoz.
 • A kérelem elbírálásának ideje legkevesebb 4-6 hónap. A kérelem elfogadása esetén a köztársasági elnök honosítási okiratot állít ki. Az okirat megküldésre kerül ahhoz a külképviselethez, vagy magyarországi polgármesteri hivatalhoz, amelyet az ügyfél a honosítási kérelemben az állampolgársági eskü/fogadalom helyszíneként megjelölt. A honosítási okirat külképviseletre érkezését követően értesítjük ügyfeleinket és időpontot biztosítunk az eskü- vagy fogadalomtételre.  

A magyar állampolgárság megszerzésének feltételei:

 • A kérelmező, vagy valamely felmenője magyar állampolgár volt.
 • A magyar nyelvet érti és beszéli.
 • A magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban.
 • A kérelmező honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

Ezúton szeretnénk hangsúlyozni, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének az egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, rövid mondatokban válaszolni tudjon. Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor Ön a kellő szintet nem éri el, honosítási kérelmében nem számíthat pozitív döntésre.

Kérjük, hogy fokozottan figyeljen az egyszerűsített honosítási eljárás valamennyi törvényi kritériumának meglétére kérelme benyújtásakor, fordítson külön gondot a magyar nyelv elsajátítására, mert annak a fentiekben vázolt szinten történő ismerete alól nincs törvényi mentesítés, azt a hatóság minden esetben közvetlenül ellenőrzi.

Az eljárás részleteiről bővebben a https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/budapest/megye/allampolgarsag-honositas-anyakonyvezes-nevvaltoztatas címen olvashatnak.

A kérelmek kitöltésében, és a dokumentumok átnézésében segítséget nyújtanak a CMH Irodák.

Szükséges nyomtatványok:

Honosítási - visszahonosítási kérelem

Adatlap a születés anyakönyvezéséhez

Adatlap a házasság anyakönyvezéséhez