Magyar igazolvány

 

A „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói igazolvány” (a továbbiakban együtt: „Magyar igazolvány”) a vonatkozó törvényben meghatározott kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja Magyarország területén.

 

Magyarország szabadkai főkonzulátusán arcképes „Magyar igazolvány” kiadását kérheti a Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy - kiskorú esetén törvényes képviselője útján -, illetve annak házastársa és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermeke, feltéve, ha:

 • magyar állampolgár, vagy
 • tud magyar nyelven, vagy
 • a Szerb Köztársaságban
  • magát magyar nemzetiségűnek valló személyként, vagy
  • magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagjaként, vagy
  • valamely vallási közösség magyar nemzetiségű tagjaként tartanak nyilván.

 

Nem terjed ki a törvény hatálya arra a személyre:

 • aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozata alapján veszítette el;
 • akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg;
 • aki Magyarország területén huzamos tartózkodási jogosultságot szerzett, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.

 

Nem jogosult magyar igazolványra az a kérelmező:

 • aki már rendelkezik érvényes „Magyar igazolvánnyal”, kivéve, ha a kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett változás, az igazolvány elvesztése vagy megsemmisülése miatt terjesztette elő;
 • aki beutazási és tartózkodási tilalom, illetőleg kiutasítás hatálya alatt áll;
 • aki nem rendelkezik a Szerb Köztársaságban működő magyar diplomáciai vagy konzuli képviselet jogosultsági igazolásával.

 

A „Magyar igazolvány”:

 • kizárólag kedvezmények igénybevételére szolgál,
 • nem személyazonosító igazolvány,
 • nem úti okmány,
 • nem bevándorlási, letelepedési engedély,
 • határátlépésre nem jogosít.

 

A „Magyar igazolvány” kiadásával, cseréjével, pótlásával, visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárás, továbbá az igazolvány-nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás ingyenes. A Szerb Köztársaságban élők esetében ügyintézésre csak Magyarország szabadkai főkonzulátusán, előzetes időpontfoglalás alapján a +381 24 626312-es telefonszámon és személyes megjelenés esetén van lehetőség.

 

A Főkonzulátuson a szükséges nyomtatványok rendelkezésükre állnak és kitöltésükben ügyintéző munkatársunk segítségükre lesz.

További információk:

https://nyilvantarto.hu/hu/mig#dok

https://nyilvantarto.hu/hu/jogszabalyok_mig