ANYASÁGI TÁMOGATÁS ÉS BABAKÖTVÉNY

 

Időpontfoglalás: +381 24 626 355

 

Kedves Szülők és arra jogosult törvényes képviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány döntése értelmében 2018. januárjától a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (FÉTÁM/Babakötvény) elérhetővé válik a Magyarország közigazgatási határain kívül élő – arra jogosult – magyarok számára is.

Hol és hogyan igényelheti a támogatásokat?

 • Személyesen

 - A konzuli feladatot ellátó magyar külképviseleteken, így a Szabadkai Főkonzulátuson is.

Kérjük, hogy a kérelmek benyújtásához a fenti telefonszámon előzetesen igényeljenek időpontot.

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek

- Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál)

https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

• Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.)

• Elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt követően):

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/

Az Anyasági támogatás a magyar állampolgárságú gyermekre tekintettel a támogatásra jogosult anya állampolgárságától függetlenül igényelheti (tehát az anyának nem kell feltétlenül magyar állampolgárnak lennie), amennyiben a gyermek 2017. június 30. után született. A kérelmet a gyermek születésétől számított hat hónapon belül kell benyújtani.  Amennyiben a gyermek anyakönyvezésére még nem került sor, azt kezdeményezni kell (a magyar születési anyakönyvi kivonat megléte nem feltétele a kérelem benyújtásának).

Fiatalok Életkezdési Támogatását (FÉTÁM/Babakötvényt) igényelheti az életkezdési támogatásra jogosult gyermek bármelyik szülője vagy más törvényes képviselője. Az életkezdési támogatás 2017. június 30. után született gyermek után kérelmezhető, a kérelem beadásának nincs időbeli korlátja. A támogatás feltétele a magyar állampolgárságú gyermek magyarországi anyakönyvezése. Az anyakönyvezés iránti kérelmeket természetesen a főkonzulátuson is be lehet nyújtani.

Letölthető tájékoztató anyag a köldökzsinór programhoz innen.

Letölthető kérelem anyasági támogatás megállapítására innen.

Az eljárás menete a Szabadkai Főkonzulátuson benyújtandó kérelmek kapcsán:

A kérelmező az itt (link) megjelölt telefonszámokon jelentkezik előzetes adategyeztetés végett.

Az ügyintézővel történt egyeztetést követően, az általa megadott e-mail címre szükséges megküldeni az alábbi dokumentumokat:

  • a kérelem nyomtatvány kitöltve
  • a szülők magyar személyi igazolványának, vagy útlevelének, illetve lakcímkártyájuk mindkét oldalának másolata (ha nincsen, akkor a szerb licna karta vagy útlevél lemásolva)
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata (vagy a magyar, vagy a szerb kétnyelvű, illetve magyarra fordított)
  • magyar állampolgár szülő honosítási okiratának másolata
  • a számlavezető intézetétől IBAN bankszámlaigazolás

Az ügyintéző a dokumentumok elektronikus beérkezését és azok átvizsgálását követően – amennyiben hiánypótlásra nincs szükség - a kérelmezőt felkeresi időpont egyeztetés végett.

Amennyiben a kérelem véglegesítéséhez nincs szükség anyakönyvezésre az ügyfél a kérelem aláírását követően a korábban megküldött eredeti papírokat átadja az ügyintéző részére.

FIGYELEM! A FÉTÁM és ANYASÁGI kérelmek elbírásálának előzetes feltétele, hogy a gyermek a magyar anyakönyvi nyilvántartásban szerepeljen így az a gyermek születésének anyakönyvezését feltétlenül szükséges elvégezni!

Az anyakönyvi eljárásról az alábbi linken tájékozódhat: https://szabadka.mfa.gov.hu/page/anyakoenyvezes