NÉVVÁLTOZTATÁSOK

Időpontfoglalás: +381 24 626 355

 

1. NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA HÁZASSÁGKÖTÉS MIATT

 

Amennyiben magyar állampolgárként házasságot kötött Magyarországon kívül (pl. Szerbiában) és új házassági nevét szeretné viselni magyar okmányaiban is, úgy Önnek először külföldön kötött házassága hazai anyakönyvezését kell kérelmeznie. Új névre szóló magyar okmányokat (személyi igazolvány és/vagy útlevél) a házasság anyakönyvezése után kérhet csak.

Kérjük, tekintse meg a házasság hazai anyakönyvezésére vonatkozó leírásunkat: https://szabadka.mfa.gov.hu/page/anyakoenyvezes.

(Példa: Minta Katalin férjhez ment Sablon Jánoshoz és felvette a Sablon Katalin nevet Szerbiában. Ezt a nevet szeretné viselné ezentúl magyar személyi igazolványában is.)

 

2. HÁZASSÁGI NÉVVISELÉSI FORMA MÓDOSÍTÁSA (HÁZAS, ELVÁLT VAGY ÖZVEGY SZEMÉLY HÁZASSÁGI NEVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA)

 

A házasságban élő magyar állampolgárnak (férfi vagy nő) a házasság fennállása alatt, illetve a házasság megszűnését követően is lehetősége van házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt magyar házassági névviselési formák választásának valamelyikével. A házassági nevet többször is meg lehet változtatni.

Kizárólag Magyarországon is már anyakönyvezett házasságok esetében van lehetőség házassági névviselési forma módosítására.

Amennyiben külföldön bekövetkezett házasságát, válását vagy megözvegyülését még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy ezek hazai anyakönyvezését is kérelmeznie kell. Ehhez keresse fel honlapunkat: https://szabadka.mfa.gov.hu/page/anyakoenyvezes.

A házassági név megváltoztatása és anyakönyvezése után az új névre kiállított magyar személyazonosító okmányok (útlevél és/vagy személyi igazolvány) igényléséhez külön kérelmet kell benyújtani, továbbá külön időpontot kell foglalni.

(Példa: Sablon sz. Minta Katalin elvált Sablon Jánostól és szeretné újra születési nevét viselni magyar okmányaiban.)

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozza magával az ügyintézéshez!

 • a házasságkötésről kiállított eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat (ha rendelkezésre áll)
 • érvényes, személyazonosságot és állampolgárságát igazoló okmány (pl. magyar útlevél és személyi igazolvány)
 • szerb személyi igazolvány (licna karta)
 • honosított magyar állampolgárok esetében az eredeti honosítási okirat
 • magyar állampolgárok esetében a magyar lakcímkártya

Díj: díjmentes

 

3. SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSA KÜLFÖLDI (pl. SZERBIAI) NÉVVÁLTOZTATÁSI OKIRAT NÉLKÜL

 

A születési név megváltoztatása a családi (vezetéknév v. vezetéknevek) és/vagy az utónév (keresztnév v. keresztnevek) megváltoztatását jelenti. Magyar állampolgár nevének megváltoztatását – kérelemre – Budapest Főváros Kormányhivatala engedélyezheti. A kérelmező kizárólag saját és kiskorú gyermeke nevének megváltoztatását kérelmezheti. Ha a kérelmező kiskorú gyermek(ek)kel rendelkezik, nyilatkoznia kell, hogy a (vezeték)név-változtatás hatálya gyermekeire is kiterjedjen-e.

A névváltoztatási kérelmet indokolni kell: a névváltoztatási szándékot és okokat a kérelem megfelelő rovatában fel kell tüntetnie a kérelmezőnek. A névváltoztatás engedélyezése Budapest Főváros Kormányhivatala mérlegelési jogkörben meghozott döntése, azaz a névváltoztatás engedélyezése nem automatikus.

Kiskorú gyermek nevének megváltoztatását törvényes képviselője (szülő, gyám, gondnok) kérheti. A gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges. Kivéve

 • ha az egyik törvényes képviselő elhunyt vagy
 • a szülői felügyeleti jogot kizárólag a kérelmet benyújtó törvényes képviselő gyakorolja.

Ezeket a körülményeket okirattal, eredeti dokumentumokkal kell igazolni a kérelem benyújtásakor. Szerb vagy nem magyar nyelvű irathoz hiteles fordítás csatolása szükséges.

Ha a gyermek a 14. életévet betöltötte, a névváltoztatáshoz a gyermek hozzájárulása is szükséges. Ha a nagykorú kérelmező úgy nyilatkozik, hogy vezetékneve megváltoztatása hatálya kiskorú gyermeke(i)re is kiterjedjen, úgy elegendő 1 db kérelmet beadni és a gyermek(ek)re nem kell külön kérelmet előkészíteni.

(Példa: Todorovics Milutin szerb-magyar állampolgár szeretné megváltoztatni magyar okmányaiban az utónevét Mihályra. Todorovics Milutin nem rendelkezik semmiféle szerbiai vagy egyéb külföldi okmánnyal, névváltoztatási okirattal, mely új nevét – Todorovics Mihály – igazolná.)

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozza magával az ügyintézéshez!

 • érvényes, személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmány (pl. magyar útlevél és személyi igazolvány)
 • szerb személyi igazolvány (licna karta)
 • magyar lakcímkártya
 • honosított magyar állampolgárok esetében az eredeti honosítási okirat
 • magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat
 • kiskorú esetén a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata

Díj: 20 Euró (fizetendő a konzulátuson) + 10.000 Forint előzetes utalása az eljáró magyarországi szerv részére. (Az átutalás költsége a kérelmezőt terheli!)

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

Külföldről (pl. Szerbiából) történő utaláshoz szükséges további adatok:

Account Holder: Magyar Államkincstár

IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000

SWIFT code: HUSTHUHB

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlemény: a névváltoztatással érintett személy házassági és születési nevét kell beírni (kiskorú vagy gondokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét).

Az átutalás megtörténtére vonatkozóan banki bizonylat bemutatását kérjük. Mielőtt utalna a megadott számlaszámra kérjük, hogy feltétlenül egyeztessen konzulátusunkkal. A felesleges, téves utalásokért nem vállalunk felelősséget!

 

4. SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV, HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA KÜLFÖLDI (pl. SZERBIAI) NÉVVÁLTOZTATÁSI OKIRATTAL

Ha megváltoztatta nevét külföldön (pl. Szerbiában) és erről rendelkezik szerbiai névváltoztatási okirattal, akkor a megváltozott nevét kérheti átvezetni a magyar okmányain is.

A születési név megváltoztatása a családi (vezetéknév v. vezetéknevek) és/vagy az utónév (keresztnév v. keresztnevek) megváltoztatását jelenti. A kérelmező kizárólag saját és kiskorú gyermeke nevének megváltoztatását kérelmezheti. Ha a kérelmező kiskorú gyermek(ek)kel rendelkezik, nyilatkoznia kell, hogy a (vezeték)név-változtatás hatálya gyermekeire is kiterjedjen-e.

Kiskorú gyermek nevének megváltoztatását törvényes képviselője (szülő, gyám, gondnok) kérheti. A gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges. Kivéve

 • ha az egyik törvényes képviselő elhunyt vagy
 • a szülői felügyeleti jogot kizárólag a kérelmet benyújtó törvényes képviselő gyakorolja.

Ezeket a körülményeket okirattal, eredeti dokumentumokkal kell igazolni a kérelem benyújtásakor. Szerb vagy nem magyar nyelvű irathoz hiteles fordítás csatolása szükséges.

Ha a gyermek a 14. életévet betöltötte, a névváltoztatáshoz a gyermek hozzájárulása is szükséges. Ha a nagykorú kérelmező úgy nyilatkozik, hogy vezetékneve megváltoztatása hatálya kiskorú gyermeke(i)re is kiterjedjen, úgy elegendő 1 db kérelmet beadni és a gyermek(ek)re nem kell külön kérelmet előkészíteni.

(Példa: Todorovics Milutin szerb-magyar állampolgár szeretné megváltoztatni magyar okmányaiban az utónevét Mihályra. Todorovics Milutin rendelkezik szerbiai vagy egyéb külföldi okmánnyal (licna) és névváltoztatási okirattal, mely új nevét – Todorovics Mihály – igazolja.)

 

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozza magával az ügyintézéshez!

 • érvényes, személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmány (pl. magyar útlevél/személyi igazolvány)
 • magyar lakcímkártya
 • honosított magyar állampolgárok esetében az eredeti honosítási okirat
 • magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat
 • külföldi névváltoztatási okirat hiteles fordítással ellátva
 • az új névre szóló külföldi (pl. szerbiai) okmány (licna karta)

Díj: 20 Euró