SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY (eSZIG) IGÉNYLÉSE


Időpontfoglalás: +381 24 626 321 telefonszámon
 
A magyar állampolgároknak joguk van magyar személyazonosító igazolványt igényelni. Az kérelem – független attól, hogy a magyar állampolgár hol lakik, vagy hol született – benyújtható bármely kormányhivatalban, kormányablakban vagy bármely nagykövetségen, főkonzulátuson.

A kérelmező, kizárólag előzetes (telefonon keresztül történő)  időpont egyeztetés alapján igényelheti a magyar személyazonosító igazolványt.


Az igénylés menete:


Az ügyfél telefonon történő jelentkezését követően az ügyintézővel átbeszéli az ügyet, időpontot egyeztet. Az ügyintéző és a megadott e-mail címre elküldi, a megbeszélt időpontról szóló emlékeztetőt és hogy milyen dokumentumokat szükséges az ügyfélnek a kiadott időpontra magával hoznia.


Szükséges dokumentumok:
•    honosítási okirat (ha a kérelmező a magyar állampolgárságot honosítással szerezte)
•    magyar anyakönyvi kivonat (gyermek esetén kétnyelvű vagy lefordított szerb anyakönyvi kivonat is megfelel, ha nincs magyar)
•    személyi azonosító és lakcím igazoló kártya
•    érvényes szerb személyazonosító igazolvány (licna karta) vagy szerb útlevél,
•    amennyiben a kérelmező rendelkezik magyar útlevéllel vagy magyar személyazonosító igazolvány azok másolata
•    6 év alatti gyermekről fénykép
•    18 év alatti személy esetében amennyiben csak az egyik szülő jár el közjegyzői meghatalmazás/hozzájárulás szükséges a másik szülőtől
•    saját telefonszáma (ha korábban nem adta meg)

Az új típusú személyazonosító igazolvány elektronikus tároló eleme - „chip” - tartalmazza az okmányon szereplő valamennyi személyes adatot és okmányadatot, beleértve a jogosult fényképét, aláírását, valamint az ujjlenyomatát is. Ha a magyar állampolgár társadalombiztosítási azonosító jellel, valamint adóazonosító jellel is rendelkezik, akkor a chip-ben ez is rögzítésre kerülhet.

Az elektronikus személyazonosító igazolványról részletes tájékoztatás található a https://eszemelyi.hu/ web oldalon, valamint tájékoztatás kérhető a hivatalos kormányzati ügyfélvonalon, Magyarországon a 1818, külföldről pedig a +361 550-1858 telefonszámon, vagy e-mailben: 1818@1818.hu

A kérelmező a kapott időpontban – a szükséges eredeti dokumentumokkal együtt -  megjelenik személyazonosításának elvégzése, az arcképének és biometrikus adatainak rögzítése érdekében (ujjnyomat és aláírás).

Személyazonosító igazolvány iránti kérelem benyújtása során a 14 éven felüli kérelmező már önállóan, szülői kíséret vagy jóváhagyás nélkül, egyedül is eljárhat.

Az elektronikus személyazonosító igazolvány érvényességi ideje: 

Az okmányérvényesség a kiállítás napjától számított 3 évet követő születésnapig szól, amennyiben a jogosult:

  • a 12. életévét még nem töltötte be, de az érvényességi idő ebben az esetben is legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig szólhat;
  • a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem.

Az okmányérvényesség a kiállítás napjától számított 6 évet követő születésnapig szól, amennyiben a jogosult:

  • a 18. életévét betöltötte.

Az okmányérvényesség a kiállítás napjától számított 10 év, amennyiben a jogosult:

  • a 70. életévét betöltötte és kérelmezi az okmányt.

Az okmányérvényesség a kiállítás napjától számított 1 év, ha a chip nem tartalmaz ujjnyomatot, mert a kérelmező annak adására ideiglenesen fizikailag képtelen.

Az eljárás díja: INGYENES (évente egy darab)

Ezután a kérelmezőnek át kell néznie az igazolvány igénylő lapot. Ha nincs benne hiba, és minden adat megfelelő, akkor aláírja a nyomtatványt.

Az elektronikus személyazonosító igazolvány képes arra, hogy eltároljon két vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot. A kérelmező tehát megadhat két telefonszámot (pl. olyan közeli hozzátartozó vagy barát telefonszámát), amit baj esetén a magyar hatóságok le tudnak olvasni az igazolványról, és értesíteni tudják az ott megadott személyt.

A kérelmező átvesz egy PIN kódot tartalmazó borítékot, amit gondosan meg kell őrizni.

Amint megérkezik az igazolvány Magyarországról, értesítjük a kérelmezőt az általa megadott telefonszámon vagy e-mail címen.
 
Az igazolvány előzetesen megbeszélt időpontban vehető át. A fentebb említett PIN kódot tartalmazó borítékot a kérelmezőnek hoznia kell magával, különben az igazolvány elektronikus funkciót nem tudjuk érvényesíteni.

 

AZ ELJÁRÁS KISKORÚ GYERMEK, VAGY CSELEKVŐKÉPTELEN SZEMÉLY ESETÉBEN:

Személyazonosító igazolvány kérelem esetében a 14 éven aluliak esetében beszélünk gyermekekről. A 14 éven felüliek személyazonosító igazolványt önállóan igényelhetnek. Cselekvőképtelen személyről abban az esetben beszélünk, ha az illető ugyan elmúlt 14 éves azonban, értelmi, szellemi vagy testi fogyatékossága miatt ügyei önálló vitelére képtelen, gyámság, gondnokság alatt van, vagy szülei törvényes képviseletét nagykorúsága ellenére meghosszabbították.

Ugyanazokat a papírokat kell megküldeni, mint a 14 év feletti kérelmező felnőttek esetén. Ha van érvényes szerb útlevél, akkor azt is kérjük.

Nagyon fontos továbbá, hogy az ügyintézéskor rendelkezésre álljon a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata, amiből megállapítható, hogy kik a gyermek szülei (kétnyelvű vagy lefordított szerb anyakönyvi kivonat is megfelel, ha nincs magyar). Ha a magyar anyakönyvi kivonat még nem készült el, akkor az eljárás tovább tarthat.

Az ügyintéző a kérelem rögzítése során lefényképezi a gyermeket. 12 évnél idősebb gyermektől ujjnyomatot és aláírást vesz.

Kérjük, hogy 6 évnél fiatalabb gyermekekről hozzanak kb. 4x4-es méretű, FEHÉR hátterű, fényképet, melyen a gyermek egyenesen a kamerába néz.

Cselekvőképtelen személy esetében szükséges továbbá a gyámságot, gondnokságot, vagy törvényes képviseleti jogot igazoló irat eredeti példányát és annak hiteles magyar fordítását bemutatni, továbbá az e tényt alátámasztó egyéb okiratokat is (például orvosi igazolás). A cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője, gyámja, gondnoka írja alá.

Mindkét szülő nyilatkozata szükséges ahhoz, hogy gyermeküknek személyazonosító igazolványt igényeljenek.

1.    Meghatalmazás
Az egyik szülő a másik szülőnek meghatalmazást (hozzájárulást) ad, hogy az nélküle is csináltathasson személyi igazolványt a gyermeknek. A meghatalmazás:

•    aláírható közjegyző előtt. A meghatalmazásnak vagy magyar nyelvűnek kell lennie, vagy hiteles fordítást kell róla csatolni.

Fontos, hogy a meghatalmazásból kiderüljön, hogy ki a meghatalmazó, kit hatalmaz meg, ki az a gyermek, akire vonatkozik. Konkrétan benne kell lenni, hogy „magyar személyi igazolvány készítésére” vonatkozik. Nem elég az általános meghatalmazás, ami szerint mindenben vagy bármiben eljárhat helyette.

Meghatalmazás minta (letölthető)

Nem szükséges továbbá mindkét szülő jelenléte az alábbi esetekben:

1.    Ha az egyik szülő elhunyt
Ebben a sajnálatos esetben az elhalt szülő halotti anyakönyvi kivonatát kell bemutatni. Ha nincs magyar anyakönyvi kivonat, akkor a szerbet kell behozni.

2.    Elvált szülők esetén
Amennyiben a szülők elváltak, az egyik szülő önállóan csináltathat magyar személyazonosító igazolványt a gyermeknek, ha a jogerős bírósági bontó ítéletből egyértelműen megállapítható, hogy ő gyakorolja a kizárólagos szülői felügyeletet, mely kiterjed a gyermek életét befolyásoló lényeges döntések önálló meghozatalára.

Amennyiben a válás még folyamatban van, vagy az ítélet még nem jogerős, úgy mindkét szülő jelenlétére (vagy meghatalmazására) van szükség. Úgyszintén szükség van mindkét szülő jelenlétére (vagy meghatalmazására), ha az ítélet úgy rendelkezett, hogy a gyermeket saját háztartásában nevelő szülőnek önálló felügyeleti joga van.

3.    Ha csak egy szülő szerepel a születési anyakönyvi kivonaton
Abban az esetben, ha csak egy szülő szerepel a gyermek születési anyakönyvi kivonatán, úgy a gyermek részére ez a szülő önállóan készíttethet személyazonosító igazolványt.

Az elektronikus személyazonosító igazolvány érvényességi ideje: 18 év alattiak esetében 3 év. Ahogy korábban is írtuk, 12 éves gyermektől már ujjlenyomatot kell venni. Ezért felhívjuk a figyelmet, hogy ha 12 év alatti gyermeknél, ha személyazonosító igazolványt kérelmeznek, akkor az csak a gyermek 12 éves koráig lesz érvényes (tehát ha 11 éves a gyermek, amikor kérelmezik, akkor az igazolvány csak 1 évig lesz érvényes; ha 11 év 8 hónapos, akkor pedig az igazolvány csak 4 hónapig lesz érvényes).

Az eljárás díja: INGYENES (évente egy darab)

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK:

1. Igényelhetek-e új személyazonosító igazolványt, ha a mostani igazolványom még érvényes?
Igen. Azonban fontos, hogy amikor az új személyazonosító igazolványt szeretné átvenni, akkor a régit be kell hozni, hogy a Főkonzulátus munkatársa be tudja vonni azt. Mivel valakinek nem lehetet egyszerre két érvényes személyazonosító igazolvány, ezért a régi behozataláig az új személyazonosító igazolványt nem tudjuk átadni.

2. A férjem vagy feleségem átveheti-e az igazolványomat?
Nem. A személyazonosító igazolványt átvételkor aktiválni kell a kapott PIN kódot tartalmazó boríték segítségével, és erre csak az igénylő jogosult.

3. Kell-e időpontot foglalnom, hogy átvegyem az elkészült igazolványt?
Igen. Az igazolvány előzetesen megbeszélt időpontban vehető át.

4. Ha más ügyet jövök intézni a Főkonzulátusra, akkor felvehetem az igazolványt?
Nem.

5. Ha van érvényes magyar útlevelem, attól még igényelhetek magyar személyazonosító igazolványt?
Igen.

6. Ha van érvényes magyar útlevelem, akkor is ingyenes a magyar személyazonosító igazolvány?
Igen. De csak évente egy alkalommal lehet ingyen igényelni.

7. Hallottam, hogy az elektronikus személyazonosító igazolványhoz lehet kérni elektronikus aláírás tanúsítványt. Lehet ezt kérni a főkonzulátuson is?
Nem, technikai okokból ez csak Magyarországon igényelhető.

8. Lehet azt, hogy a főkonzulátuson igényelek személyazonosító igazolványt, és Magyarországon a már meglévő igazolványomhoz igényelek elektronikus aláírás tanúsítványt?
Igen.

9. Mi a teendő, ha elveszítem vagy ellopják a magyar személyazonosító igazolványomat?
A rendőrségen be kell jelenteni, majd a rendőrségtől kapott jegyzőkönyvvel el kell jönni a főkonzulátusra és be kell a lehető leghamarabb jelenteni.