ÚTLEVÉL IGÉNYLÉSE
 
Időpontfoglalás:  +381 24 626 320 telefonszámon
 
A magyar állampolgároknak joguk van magyar útlevelet igényelni. Az útlevélkérelem – független attól, hogy a magyar állampolgár hol lakik, vagy hol született – benyújtható bármely kormányhivatalban, kormányablakban vagy bármely nagykövetségen, főkonzulátuson.


A kérelmező, kizárólag előzetes (telefonon keresztül történő)  időpont egyeztetés alapján igényelheti a magyar útlevelet.


Az igénylés menete:


Az ügyfél telefonon történő jelentkezését követően az ügyintézővel átbeszéli az ügyet, időpontot egyeztet. Az ügyintéző és a megadott e-mail címre elküldi, a megbeszélt időpontról szóló emlékeztetőt és hogy milyen dokumentumokat szükséges az ügyfélnek a kiadott időpontra magával hoznia.


Szükséges dokumentumok:
•    honosítási okirat (ha a kérelmező a magyar állampolgárságot honosítással szerezte)
•    magyar anyakönyvi kivonat (gyermek esetén kétnyelvű vagy lefordított szerb anyakönyvi kivonat is megfelel, ha nincs magyar)
•    személyi azonosító és lakcím igazoló kártya
•    érvényes szerb személyazonosító igazolvány (licna karta) vagy szerb útlevél,
•    amennyiben a kérelmező rendelkezik magyar útlevéllel vagy magyar személyazonosító igazolvány azok másolata
•    6 év alatti gyermekről fénykép
•    18 év alatti személy esetében amennyiben csak az egyik szülő jár el közjegyzői meghatalmazás/hozzájárulás szükséges a másik szülőtől
•    saját telefonszáma (ha korábban nem adta meg)

Az útlevél kérelem átvétele:

A kérelmező a kapott időpontban – a szükséges eredeti dokumentumokkal együtt - megjelenik személyazonosításának elvégzése, az arcképének és biometrikus adatainak rögzítése érdekében (ujjnyomat és aláírás).


Az eljárás díja:
10 éves útlevél esetén 58 Euró
5 éves útlevél esetén 40 Euró

Az eljárási díjat bankkártyával a főkonzulátuson vagy a főkonzulátuson kapott befizetési nyugta segítségével, Euróban kell befizetni a bankban. A bank kezelési költséget számít fel RSD-ben.


Banki fizetés esetén bank által lepecsételt nyugtát (a befizetés tényét) a kérelmezőnek be kell mutatnia a Főkonzulátuson és át kell néznie az útlevél igénylő lapot. Ha nincs benne hiba, és minden adat stimmel, akkor aláírja a nyomtatványt.
Amint megérkezik az útlevél Magyarországról, értesítjük a kérelmezőt az általa megadott telefonszámon vagy e-mail címen.


Ha van korábbi útlevél, és az még érvényes, amikor az új útlevelet szeretné átvenni, akkor a régit be kell hozni, hogy a Főkonzulátus munkatársa érvényteleníteni tudja azt. Mivel valakinek nem lehet egyszerre két érvényes útlevele, ezért addig az új útlevelet régi behozataláig nem tudjuk átadni.


A kérelmező az útlevelet személyesen veheti át. Ha nem tudja személyesen átvenni, akkor helyette meghatalmazott is eljárhat.


AZ ELJÁRÁS KISKORÚ GYERMEK, VAGY CSELEKVŐKÉPTELEN SZEMÉLY ESETÉBEN:

Útlevélkérelem esetében a 18 éven aluliak esetében beszélünk gyermekekről. A 18 éven felüliek útlevélkérelmet önállóan igényelhetnek. Cselekvőképtelen személyről abban az esetben beszélünk, ha az illető ugyan elmúlt 18 éves azonban, értelmi, szellemi vagy testi fogyatékossága miatt ügyei önálló vitelére képtelen, gyámság, gondnokság alatt van, vagy szülei törvényes képviseletét nagykorúsága ellenére meghosszabbították.


Ugyan azokra a dokumentumokra van szükség, mint felnőttek esetén.


Szerb személyazonosító igazolványt akkor kötelező, ha már gyermek elég idős, hogy legyen neki. Ha van érvényes szerb útlevél, akkor azt kérjük.


Nagyon fontos továbbá, hogy az ügyintézéskor ott legyen a gyermek születési anyakönyvi kivonata, amiből megállapítható, hogy ki az apa és az anya. Ha a magyar anyakönyvi kivonat még nem készült el, akkor a szerbet kell hozni.


Az ügyintéző a kérelem rögzítése során lefényképezi a gyermeket. 12 évnél idősebb gyermektől ujjnyomatot és aláírást vesz.


Kérjük, hogy 6 évnél fiatalabb gyermekekről hozzanak kb. 4x4-es méretű, FEHÉR hátterű, fényképet, melyen a gyermek egyenesen a kamerába néz.


Cselekvőképtelen személy esetében szükséges továbbá a gyámságot, gondnokságot, vagy törvényes képviseleti jogot igazoló irat eredeti példányát és annak hiteles magyar fordítását bemutatni, továbbá az e tényt alátámasztó egyéb okiratokat is (például orvosi igazolás). A cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője, gyámja, gondnoka írja alá.


Mindkét szülő nyilatkozata szükséges ahhoz, hogy gyermeküknek útlevelet igényeljenek. Lehetőség szerint kérjük, hogy az ügyfélfogadó térben történő létszámcsökkentés érdekében a két szülő együttes jelenléte helyett egyik szülő járjon el meghatalmazással.


1.    Meghatalmazás
Az egyik szülő a másik szülőnek meghatalmazást (hozzájárulást) ad, hogy az nélküle is csináltathasson útlevelet a gyermeknek. A meghatalmazás:


•    aláírható közjegyző előtt. A meghatalmazásnak vagy magyar nyelvűnek kell lennie, vagy hiteles fordítást kell róla csatolni.


Fontos, hogy a meghatalmazásból kiderüljön, hogy ki a meghatalmazó, kit hatalmaz meg, ki az a gyermek, akire vonatkozik. Konkrétan benne kell lenni, hogy „magyar útlevél készítésére” vonatkozik. Nem elég az általános meghatalmazás, ami szerint mindenben vagy bármiben eljárhat helyette.


Meghatalmazás minta (letölthető)


Nem szükséges továbbá mindkét szülő jelenléte az alábbi esetekben:


1.    Ha az egyik szülő elhunyt
Ebben a sajnálatos esetben az elhalt szülő halotti anyakönyvi kivonatát kell bemutatni. Ha nincs magyar anyakönyvi kivonat, akkor a szerbet kell behozni.


2.    Elvált szülők esetén
Amennyiben a szülők elváltak, az egyik szülő önállóan csináltathat magyar útlevelet a gyermeknek, ha a jogerős bírósági bontó ítéletből egyértelműen megállapítható, hogy ő gyakorolja a kizárólagos szülői felügyeletet, mely kiterjed a gyermek életét befolyásoló lényeges döntések önálló meghozatalára.
Amennyiben a válás még folyamatban van, vagy az ítélet még nem jogerős, úgy mindkét szülő jelenlétére (vagy meghatalmazására) van szükség. Úgyszintén szükség van mindkét szülő jelenlétére (vagy meghatalmazására), ha az ítélet úgy rendelkezett, hogy a gyermeket saját háztartásában nevelő szülőnek önálló felügyeleti joga van.


3.    Ha csak egy szülő szerepel a születési anyakönyvi kivonaton
Abban az esetben, ha csak egy szülő szerepel a gyermek születési anyakönyvi kivonatán, úgy a gyermek részére ez a szülő önállóan készíttethet útlevelet.

Az eljárás díja:
3 éves útlevél (0-6 éves korig) ha a családban egy 18 év alatti gyermek van - 27 Euró
5 éves útlevél (6-18 éves korig) ha a családban egy 18 év alatti gyermek van - 27 Euró
3 éves útlevél (0-6 éves korig) ha a családban két 18 év alatti gyermek van – 24 Euró
5 éves útlevél (6-18 éves korig) ha a családban két 18 év alatti gyermek van – 24 Euró
3 éves útlevél (0-6 éves korig) ha a családban három vagy több 18 év alatti gyermek van – 22 Euró
5 éves útlevél (6-18 éves korig) ha a családban három vagy több 18 év alatti gyermek van – 22 Euró

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK:
 

Igényelhetek-e új útlevelet, ha a mostani útlevelem még érvényes?
Igen. Azonban fontos, hogy amikor az új útlevelet szeretné átvenni, akkor a régit be kell hozni, hogy a Főkonzulátus munkatársa érvényteleníteni tudja azt. Mivel valakinek nem lehetet egyszerre két érvényes útlevele, ezért a régi behozataláig az új útlevelet nem tudjuk átadni.

A férjem vagy feleségem átveheti-e az útlevelemet?
Csak akkor, ha van írásos meghatalmazása.

Kell-e időpontot foglalnom, hogy átvegyem az elkészült útlevelet?
Igen. Az útlevelek átvétele is előre megbeszélt időpontban lehetséges.